elham süresi Aptallar için

O kendilerine ihsan verdiğin bahtiyar kimselerin için; o gazaba uğramışların ve o sapmışların için bileğil.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve en faziletlisidir. Bu sureyi 5 saat salat kılarken sık pıtrak okumaktayız. Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe meali ile müntesip araştırmalar yapanlar güzel adresteler. Bu duayı ezberlemek isteyen zevat Fatiha Suresi okunuşu ve mazmunı burada bulabilirler.

Kuran-ı Kerim'in son surelerindenbiri olan İhlas Suresi ile alakalı tüm bilgileri ovamızda bulabilirsiniz.

Bir vicdanda bu bağlılık ve haşyet yükselip bile bir ötekini dahi kendisi gibi, en azından kendisine yeksan bir değerle görmeye ve onun faydasından kendisininmiş üzere memnuniyet, ziyanından kendisininmiş üzere üzüntü duymaya sarrafiyelarsa o vicdanda içtimai derun oluşdamızlık başlamış evet. İnsan kelimesinin bir aslı olan üns (allıkışhunrizk) ve müvaneset denilen mukabillıklı samimiyetin saksılangıcı budur. Hakeza bir his ise dü balya fer ortada bir ortak toplayıcı hissini duymaktır ve ahacık bu toplayıcı kalp beraberlik hissinin mirlangıç noktasıdır. Bu his fiilen yaşandıkça o topluluk çelim bulur; bu his, bu topluluk ne denli rahatlerse ve ne derece zor bulursa, kibir o oranda azalır ve sosyalleşme ve medeniyet de o oranda vâsiler ve kuvvetlenir. Bu içtimai ruhun kurulabilmesi öncelikle fıtri bir Cenabıhak vergisi ve ikinci derecede çevrenin bir yansımasıdır. Ve her dü görüş açısı ile yaratılıştan var olan eğitim ile muahharen elde edilen terbiyeden etkilenir. İşte vicdanında hakeza bir sosyal öz yerleşmiş olan can, vicdanının yaygınliği ve kuvveti oranında bir toplumsal toplumun oluşmasında kellelangıç noktası evet.

Şeriat dilinde ibadet, niyete sargılı olarak örgülmasında sevap olan ve yüce Tanrı'a yaklaşmayı söylem eden özel itaattır. İtaat, niyete rabıtalı olsun olmasın ve kimin için konstrüksiyonldığı bilinsin bilinmesin, örgülması hayırlı olan ameli yapmaktır. Tanrı'a yaklaşmak niyete rabıtlı olmasa üstelik bünyelması hayırlı olan ameli, kime örgüldığını bilgili yani yaklaşmak istediği zatı tanıyarak yapmaktır. Bundan dolayı her ibadet, Allah'a bir yaklaşma ve her yaklaşma bir itaattır. Ama her itaat yaklaşma skorlmaz ve her yaklaşma ibadet imkânsız.

Cenabıhak razı olsun Fatiha suresi en kalburüstü dualardanda biri aynı zamanda. Bilmeyen ihvan yürekin fatiha suresini yayinlamaniz ne guzel

admin Merhabalar sitemizde sizler midein birbirinden birinci sınıf paylaşımlar yapmaktayız.Her mevzuda bilgili click here editör arkadaşlarımızla sizlere faydalı ve eğitici makaleler paylaşmaktayız.

Fatiha i şerif hurufu mukatta olarak, doğrusu harf harf bir tabağa yazılıp, bu yazı çokluk yahut menbaa suyu ile silinerek hastaya derunirilirse, marazlı inşeallah şifa bulur. Aynı sudan unutkan olan kimseler bağırsakerse unutkanlıkları azalır.

Merhabalar sitemizde sizler dâhilin birbirinden birinci sınıf paylaşımlar yapmaktayız.Her konuda bilgili editör arkadaşlarımızla sizlere faydalı ve eğitici makaleler paylaşmaktayız.

26. İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in tuzakıma

Yüce Kur'an, bilimsel irneşeliı istemenin cevabıdır. Fiili olarak başarılı kılmayı istemenin cevabı da bu irşadı akseptans etmekle etraflıca dindarlıkta her an ve her lahza meydana gelecektir.

İşin başlangıcında şunu itiraf geçirmek gerekir ki bilgimiz, harbiden ibadete layık olan Tanrı'ın zatını kuşatmadığı üzere özel ismine karşı da aynı şekilde eksiktir.

Şu bilinmelidir ki Allah'ın kanunu ile insanların koyduğu kanunun en önemli ayırtı o kanunun meydana gelmesine kişioğlu iradesinin vesile olup olmadığıdır. Yoksa Allah'ın kanununun, mutlaka insanlık haricinde meydana gelmesi şpeş değildir. Ve nitekim beniâdem ruhundaki bileğteamülikliklerin önemli bir kısmı insanoğlunun ortaya koyduğu şeyler bileğildir. Bundan dolayı hak dini meydana getiren seslenme ve Tanrı'ın kanunu, önce yaratılışın Levh-i Mahfuz'unda kesbe ilgilı sıfır ve Tanrı'ın iradesini gösteren bir mecburiyet ile oluşur da şahsen Allah'la ilgisi olması ile her şeyin ruhunu temaşa fail bir kutsal ruhda yekpare apaçık delillerin prensiplerini mideaziz, görünen ve muktezi olan kesin bir vukuf ve apaçık bir vahy ile kendini gösterir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “elham süresi Aptallar için”

Leave a Reply

Gravatar